Faglig ansvarlig
Charlotte Lorentzen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Svømmeskoleleder
Elene Skytte
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Træner
Cayanne K
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Charlotte Lorentzen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Dilara K
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Elene Skytte
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Jasmin BR
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Marta JH
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Methea W
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Mie B
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Vilde M
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Hjælpetræner
Cecilie DS
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Emma HN
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Esben BJ
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Esther THH
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Jesper J
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Julie S
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Sofia L
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Vilde M
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Træner vikar
Camilla A
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Christoffer RJ
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Ida-marie A
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Hjælpetræner vikar
Silke FP
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold