Generalforsamling

Dato for kommende generalforsamling

  • Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00

Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter. Forslag skal være formand Camilla Beckmann i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

 

Formandsberetning:


Referat fra generalforsamling: